Co je MAG
Expozice
Technické možnosti
Kontakt

Izrael a Egypt

Vážené kolegyně a kolegové,

jak jistě víte, nedávno byl zdařile a kompletně restaurován vestibul a upraveny vstupní prostory našeho ústavu - BFÚ a tyto prostory byly oživeny sérií fotografií.

Stalo se tak po několika letech víceméně spontánně a nesystematicky probíhající diskusi mezi zájemci na téma „zda je, či není vhodné tyto prostory pro takovéto účely využít“ tak, jak je to dnes běžné v některých jiných ústavech Akademie věd ČR, či jiných institucích. Tento záměr byl realizován s cílem prověřit, do jaké míry je to skutečně vhodné a zda tento počin nalezne kladnou odezvu u zaměstnanců pracoviště. Dosavadní zájem naznačil, že je možné v započatém záměru pokračovat systematičtěji. Proto bylo pro tuto novou „platformu“ zvoleno označení Malá Akademická Galerie (MAG) BFÚ.

Co je MAG

MAG je zejména platformou – prostorem nabízejícím možnosti. Nemá za cíl konkurovat jiným veřejným kulturním institucím, výstavním prostorám apod., či dokonce se jimi stát. Naopak. Tato platforma je primárně určena pro prezentaci fotografické tvorby z řad zaměstnanců BFÚ. V případě nemožnosti zajistit pravidelnou obměnu našimi zaměstnanci se předpokládá, že tyto prostory mohou být k dispozici mimoústavním zájemcům.

Účel a cíle MAG

Po technické stránce ani tematicky není MAG vymezena. Záměrem je poskytnou prostor celé škále fotografické tvorby jak ve směru výběru témat, tak technického zpracování. Vítány jsou dokumentární fotografie, přírodní motivy, makrofotografie, portrétní fotografie, stejně jako všechny další oblasti směřování, využívající různé formy fotografického zpracování. Vystavovat je tedy možno jak „klasicky“ pojaté, tak „technicky modifikované“ snímky. Smyslem je umožnit prezentaci co nejširšímu okruhu zájemců a usilovat o postupné zvyšování kvality fotografické tvorby.

Autoři by měli svůj zájem a úmysly sdělit s předstihem a výstupy dodat v předem definovaných formátech a osobně je instalovat více zde.

 
© 2018 Biofyzikální ústavAkademie věd České republiky, v.v.i.
Webdesign Vision Bros, s.r.o.